"Ik geef toe dat sommige stenen aan de westelijke zijde van de muur uitgevreten en verweerd zijn, ze zijn van die broze soort zandsteen die gemakkelijk tot stof verpulvert. Die stenen, zeg ik, kunnen de eeuwen niet trotseren."
Justus Lipsius, Hoogleraar Universiteit Leuven
1605
"In een nabije toekomst, zullen ijzer en vuur geen dood en verderf meer vooroorzaken, maar ze zullen voor vooruitgang en verbetering van de volkeren staan. Dat onze kinderen de laatste bajonet mogen zien veranderen in treinrail!"
Adolphe Dechamps, Minister van Openbare Werken
30 maart 1846
"God weet wie ongelijk heeft en gezondigd heeft, er gaat weldra onheil komen over degenen die ons ter dood veroordeeld hebben!"
Jacques de Molay, Grootmeester van de Orde van de Tempeliers
18 maart 1314
"Aan de voet van de heuvel is de ingang naar een ondergrondse gang, die op dit ogenblik wordt belemmerd door instortingen. Deze onderaardse gang, samen met de waterput en restanten van de muur, is het enige dat overblijft van de burcht."
Antoine G. B. Schayes, Historicus Leuven
1857
"Ik weet, dat ik vele fouten begaan heb, grote fouten. Maar niemand heb ik bewust onrecht aangedaan, wie ook. Indien er dan toch nog onrecht was, gebeurde het buiten mijn weten en enkel door onvermogen: ik betreur dit openbaar en smeek eenieder, die ik gekrenkt zou hebben, om vergiffenis."
Karel V, Laatste keizer in de burcht
1555
"Dit tracé werd opgegeven. De werken aan deze lijn, door een Engels-Belgisch bedrijf, ving aan in 1847. Het graven van de tunnel, onder de Keizersberg, werd hen fataal. De instortingen die zich zonder onderbreking opeenvolgden waren de oorzaak van de vernieling van huizen op de heuvel."
Augustin Joseph du Pays, Historicus
1860
"Het ongebruikt materiaal op de werf, zoals ijzeren rails en biels, zijn het mikpunt van spot geworden. De Leuvenaars lachen met de flagrante dwaasheid van de Engelse speculanten."
James Morgan, Comitélid Louvain à la Sambre S.A.
1848
"We bevestigen en versterken zelfs onze mening, zeg maar overtuiging, dat onze lijn, wanneer geopend, één van de beste op het Europese vasteland zal zijn."
John Barnes, Voorzitter Louvain à la Sambre S.A.
11 mei 1847
"De tunnel onder de Keizersberg was niet nodig. Hij zal veel meer kosten dan werd berekend."
Mr. Chapard, Aandeelhouder Louvain à la Sambre S.A.
11 mei 1847
"De binnenkant van de schoormuur is goed bewaard, de buitenkant echter, aan wind en weer blootgesteld, is gans uitgevreten. De kapitelen en zuiltrommels die rond het Mariabeeld verspreid liggen dateren uit 1150."
Bernard Capelle, Abt van Abdij Keizersberg
1949
"Alles is in gereedheid gebracht om verbrand te worden. Het is geheel ingericht voor gekwetsten. Met het oog op bovenstaande, vraag ik U onderdanig of het klooster toch nog moet uitgebrand worden."
Gustav Reinbrecht, Oberleutnant der Landwehr 3e L.I.R
29 augustus 1914
"Een deel van de eerste tunnel dat gegraven is met breedte van 1,50m is ingestort, op ongeveer 30m verwijderd van de straatkant, onder het eigendom van M. Vanderbueken, en een ander gedeelte aan de linkerkant van de straat richting het Zetteken."
Edouard Lavergne Stadsarchitect Leuven
11 mei 1849
"De houtstructuur is zwaar beschadigd op verschillende plaatsen, meerdere balken zijn gebarsten, anderen zijn bij elkaar gedrukt of geplet door het gewicht van de grond, bijna alle planken zijn verteerd en vallen uit elkaar."
Edouard Lavergne, Stadsarchitect Leuven
1850
"Het zal er spoedig niet meer zijn, het klooster met de gebouwen en het beeld van de Heilige Maagd. Wanneer het kwartier voorbij is, moet ge alle vertrekken nauwkeurig onderzoeken, en daarna het klooster in brand steken."
Walter von Manteuffel, Etappen-Commandant, Majoor
29 augustus 1914
"We hadden het ook liever stil gehouden. We zijn nogal gesteld op onze rust."
Kris Op de Beeck, Abt van Abdij Keizersberg
14 maart 1995
"Een klein kind van drie maanden werd geraakt en stierf drie dagen later: zijn vader, een geneesheer, had wegens de duisternis niet gezien dat het kind bloedde."
Bernard Capelle, Abt van Abdij Keizersberg
11 mei 1944
"De muren werden dooreen geschud door felle schokken zoals bij een aardbeving. Elk ogenblik verwachtten wij dat het gewelf zou instorten. Elk ogenblik zagen we ons bedolven onder het puin van het gebouw waar van de totale vernietiging ons onvermijdelijk bleek."
Bernard Capelle, Abt van Abdij Keizersberg
11 mei 1944
"Deze gangen zouden gelegenheid bieden tot het plegen van onzedelijke praktijken en vormen door de mogelijkheid tot instorten tevens een gevaar. Mag ik u verzoeken deze hindernis voor de openbare orde uit de weg te ruimen."
Leopold Decoux, Burgemeester-Senator Wilsele
26 januari 1962
Youtube